Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) αποτελεί μέρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Δεν ισχύει για φοιτητές προηγούμενων ετών. Εκείνοι που θα το επιλέξουν και θα το ολοκληρώσουν επιτυχώς, θα τους χορηγηθεί το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ως παράρτημα του πτυχίου τους. Η πιστοποίηση αυτή είναι προϋπόθεση για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ (για τους εισαχθέντες 2015), που μπορεί να εξασφαλίσει διορισμό στο δημόσιο σχολείο.
Το ΠΠΔΕ απαιτεί συστηματική παρακολούθηση και συμμετοχή στα επτά μαθήματα που περιλαμβάνει (325 ώρες δια ζώσης διδασκαλία).